P O Z V Á N K A

na členskou schůzi, která se koná v kulturním domě Drahanech 31. března 2017 v 9.30 hod.    

Program:                                                                                                                           Prezence: od 9.00 hod.

  1. Zahájení
  2. Volba pracovní komise (mandátová, návrhová a volební)
  3. Kontrola usnesení představenstva
  4. Zpráva o činnosti za rok 2016 s návrhem na rozdělení zisku
  5. Zpráva kontrolní komise o činnosti a návrh na rozdělení zisku
  6. Projednání a schválení vybraného auditora
  7. Výplata zápůjček
  8. Diskuze, občerstvení
  9. Usnesení, závěr

za představenstvo AGRO Rozstání, družstva:  Josef Jančík v. r., předseda

 

Svoz členů:

Baldovec             8.30 hod.             Otinoves             8.45 hod.             Bousín                  9.00 hod

Rozstání              8.35 hod.             Niva                      8.50 hod.

 

Všechny podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v sídle vedení družstva na informační desce.

 

 

Pozvánka na na členskou schůzi AGRO Rozstání družstvo 2017