Pozvánka na na členskou schůzi, která se koná v kulturním domě v Drahanech 2. října 2020 v 9:30 hodin.

P r o g r a m

Prezence od 9.00 hod.

1. Zahájení

2. Volba pracovní komise (mandátová, návrhová )

3. Kontrola usnesení představenstva                                                                                                                               

4. Zpráva o činnosti představenstva  a hospodaření družstva za rok 2019 s návrhem na rozdělení zisku                                                                     

5. Zpráva kontrolní komise o činnosti a návrh na rozdělení zisku                                                                  

6. Projednání a schválení vybraného auditora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7. Diskuse, občerstvení                                                                                                                                                                      

8. Usnesení, závěr                                                                                                                                                       

za představenstvo AGRO Rozstání, družstva:  Josef Jančík v. r., předseda

Svoz členů:  

Baldovec:  8:30 hod.      

Rozstání:  8:35 hod.         

Otinoves 8:45 hod.

Niva 8:50 hod.       

Repechy 8:55 hod.        

Bousín 9:00 hod.     

Z důvodu neustále se měnící situace možného rizika nákazy COVID doporučuje představenstvo upřednostnit zplnomocnění jiného člena pro zajištění menší koncentrace účastníků na VČS v KD Drahany.

Všechny podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v sídle vedení družstva.    

Pozvánka na na členskou schůzi AGRO Rozstání družstvo 2020