Silážování je výrobní proces, při kterém je píce za stálého dusání ukládána do prostoru, který je pak vzduchotěsně uzavřen, například do silážní jámy. Řezanka píce by neměla být delší než 10-20 mm, zpravidla platí, že čím je řezanka drobnější, tím lepšího upěchování dosáhneme. Silážování uchovává krmivo ve šťavnatém stavu. Konzervace probíhá působením mléčného kvašení cukrů obsažených v píci. Jako silážování se označuje kvasný proces při obsahu sušiny max. do 45-50 %.

Silážování