AGRO Rozstání, družstvo: Závazná objednávka pro člena, zaměstnance a pronajímatele pozemků na odprodej zemědělských výrobků na rok 2022. Vyplněnou objednávku vraťte nejpozději do 31. 07. 2022.

Po termínu odevzdání není možné provádět v objednávce žádné změny!!!!

Objednávku si můžete stáhnout ve formátu Adobe PDF zde -> objednavka_naturalie_2022

Závazná objednávka na odprodej zemědělských výrobků na rok 2022