Novodobý počátek AGRO Rozstání, družstva se datuje k 16. 9. 1993, kdy byla firma řádně zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2506, pod identifikačním číslem 49445014.

Družstvo obhospodařuje pozemky na Drahanské vrchovině, v těsné hranici s Moravským krasem v pěti katastrech vesnic v blízkém sousedství, v nichž se nachází i jednotlivé farmy.

Agro druzstvo Rozstani - historie

Nejvýše je položený katastr obce Drahany, následuje Bousín, Niva, Otinoves a nejníže položený katastr obce Rozstání v nadmořské výšce od 650 – 580 m. nad mořem.

AGRO Rozstání, družstvo je ryze česká firma, s tradiční rostlinou a živočišnou výrobou, hospodařící na cca 2063 Ha zemědělské půdy, která zaměstnává kolem 50 ti zaměstnanců.

Cílem společnosti je i nadále rozvíjet jednotlivé provozy s možností nejvyšší efektivnosti výroby a nadále udržet pracovní místa pro občany v našem regionu.