AGRO Rozstání, družstvo hospodaří v oblasti LFA cca na 2 000 hektarech zemědělské půdy. Z toho tvoří 1500ha orná půda a zbývající část kolem 500ha, trvalé travní porosty a louky.

Družstvo obhospodařuje pozemky na 5 ti katastrech obcí Rozstání, Otinoves, Niva, Drahany a Bousín jak na vlastní, tak i z větší části na pronajaté půdě v regionu Drahanské vrchoviny.

Vzhledem k vyšší nadmořské výšce, v průměru kolem 600 metrů nad mořem a tím pádem horším půdně klimatickým podmínkám má družstvo sníženou konkurenceschopnost s produkčními oblastmi.

Agro druzstvo Rozstani - vyrobni proces silazovaniPřesto pěstujeme tržní plodiny jako je řepka ozimá, pšenice ozimá, ječmen jarní, oves a pro naši oblast typické žito ozimé a triticale.

Zabýváme se také pro naše již stálé obchodní partnery množením jak obilovin, trav (srha laločnatá), tak jetele.

Z netradičních plodin na menší výměře pěstujeme ostropestřec mariánský pro farmacii.

 

Nezanedbatelnou výměru v osevu tvoří plodiny pro zabezpečení dostatečného množství krmiv pro naši živočišnou výrobu a to jak jadrné tak objemové, jako je kukuřice na siláž, GPS, jetele na senáž tak výroba travní senáže a kvalitního sena na TTP.

Mechanizační prostředky jsou páteřně postaveny na strojích značky Massey Ferguson, ale samozřejmostí je zastoupení strojů české provenience např. Zetor, stroje značky Opall-Agri, WTC Písečná, tak i od dalších výrobců a značek jako například Kuhn, Berthoud, Manitou atd.

Družstvo celoročně provozuje plně vybavenou dílnu na farmě v Rozstání, kde jsme schopni zabezpečit i smluvní opravy, tak sezonní na farmě v Drahanech.

Družstvo dále nabízí služby v dopravě nákladní a traktorové, veškeré polní, sklizňové práce a vakování krmiv.