P O Z V Á N K A na členskou schůzi, která se koná v kulturním domě v Drahanech 5. dubna 2024 v 9.30 hodin

Prezence: od 9.00 hod.

Program

1. Zahájení

2. Volba pracovní komise (mandátová, návrhová)

3. Kontrola usnesení představenstva

4. Zpráva o činnosti představenstva

5. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku a schválení účetní závěrky

6. Zpráva kontrolní komise o činnosti

7. Diskuse, občerstvení

8. Usnesení, závěr

za představenstvo AGRO Rozstání, družstva:  Josef Jančík v. r., předseda

Svoz členů: Baldovec: 8.30 hod., Rozstání: 8.35 hod., Otinoves: 8.45 hod, Niva: 8.50 hod, Repechy: 8.55 hod., Bousín: 9.00 hod

Všechny podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v sídle vedení družstva. pozvanka_VCS_2024 plna_moc_VCS_2024

Pozvánka na na členskou schůzi AGRO Rozstání družstvo 2024