Pod slovem žně si lze představit typ sklizně, kdy jsou sklízeny v našem regionu olejniny – řepka ozimá, obiloviny jako jsou pšenice, oves, žito aj. a následně uskladněny pro další realizaci jako další prodej a zkrmení v našem provozu ŽV.  Letošní vytrvalý déšť komplikuje sklizeň od vyjetí na pole sklizňové technice.

Letos žně započaly 17. července sklizní řepky našimi třemi kombajny a následovala sklizeň obilovin, kdy nám přijely vypomoct další čtyři kombajny ve službě za úplatu.

I přes toto množství techniky se díky nepřízni počasí protáhly a tak neblaze zapsaly  do historie žně letošní, které trvaly do 8. září.

Kvalitativní parametry jsou díky dešťovým srážkám a následnému dosoušení zrna v naší posklizňovce zařazeny do krmného obilí, což se značně odrazí na výkupní ceně a následně ekonomice družstva.

Vždyt´ letošní žně trvaly 54 dní, napadlo 306 mm srážek což je v průměru necelých 6 mm na den.

Déšť komplikuje průběh a konec žní