Pozvánka na na členskou schůzi AGRO Rozstání družstvo 2017

Pozvánka na na členskou schůzi AGRO Rozstání družstvo 2017

P O Z V Á N K A na členskou schůzi, která se koná v kulturním domě Drahanech 31. března 2017 v 9.30 hod.     Program:                                                                                                                           Prezence: od 9.00 hod. Zahájení Volba pracovní komise (mandátová, návrhová a volební) Kontrola usnesení představenstva Zpráva o činnosti