Na jaře obrůstá jako jedna z nejranějších trav a vzhledem ke krátkému světelnému stadiu začíná metat již v polovině května. Je vyhraněně ozimá a proto v roce zásevu, v otavě, většinou nemetá. Sklidí – li se 1. seč ještě před metáním, tvorba fertilních výhonků ve 2. seči je četná. V porostu se udrží 6 – 10 let, avšak po 5. roce její vitalita klesá. Při dostatku dusíku patří mezi nejagresivnější trávy, což je podmíněno její raností, vysokým vzrůstem i dlouhými širokými listy, které překrývají i v otavě nižší druhy. V 1. užitkovém roce při nízké dávce N (do 50 kg.ha-1) má konkurenční schopnost sladěnou s jetelem lučním.

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Sklizeň množitelského porostu – Srha laločnatá (říznačka)