Pozvánka na na členskou schůzi, která se koná v kulturním domě v Drahanech 1. dubna 2022 v 10:00 hodin.

P r o g r a m

Prezence od 9.30 hod.

1. Zahájení

2. Volba pracovní komise (mandátová, návrhová )

3. Kontrola usnesení představenstva

4. Zpráva o činnosti představenstva  a hospodaření družstva za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku

5. Zpráva kontrolní komise o činnosti a návrh na rozdělení zisku

6. Schválení účetní uzávěrky

7.  Volby do orgánu družstva (představenstvo a kontrolní komise)

8. Diskuse, občerstvení

9. Usnesení, závěr

za představenstvo AGRO Rozstání, družstva:  Josef Jančík v. r., předseda

Svoz členů:  

Baldovec  9:00 hod.      

Rozstání  9:05 hod.         

Otinoves 9:15 hod.

Niva 9:20 hod.       

Repechy 9:20 hod.        

Bousín 9:30 hod.     

Pozvánka na na členskou schůzi AGRO Rozstání družstvo 2022